Временна организация на движението по ул. "Цвятко Бобошевски"

 

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни дейности, на 27.04 (сряда) в периода от 08:30 до 17:00 ч., временно ще бъде преустановено движението по ул. „Цвятко Бобошевски“.  Промяната касае участъка между пресечките с ул. „Христанчо Матов“ и ул. „Димитраки Хаджитошев“.

Уведомени са контролните органи и е създадена временна организация и безопасност на движението.