28.04.2022 г. от 10.00 ч. Първи публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

Заповед № 527/07.04.2022 г. на кмета на Община Враца за обявяване на Първи публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

Заповеди за спечелили търга:

Заповед № 685/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 686/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 687/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 688/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 689/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 690/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 691/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 692/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 693/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 694/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 695/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 696/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 697/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 698/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 699/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 700/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 701/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 702/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 703/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 704/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 705/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 706/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 707/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 708/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца
Заповед № 709/04.05.2022 год. на Кмета на община Враца