Бюджетът на Враца за 2022 година е приет

 

С мнозинство от близо 70% /25 гласа „ЗА“/, общинските съветници приеха бюджета на Община Враца, който е в размер на 94 771 267 лева.

Основните приоритети през настоящата година са:

Обновяването на междублокови пространства и тротоари;

Изграждане на паркинги;

Градската среда;

Ремонт на пътища в града и населените места на Враца;

ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Над 1 000 000 лв. за асфалтиране на компрометирани улици в града;

ЖИЛИЩНИ КВАРТАЛИ

1 000 000 лв. за ремонт на междублокови пространства и тротоари;

Над 400 000 лв. за изграждане на паркинги в Централна градска част и ж.к. „Дъбника“;

Осигурени средства за проектиране на пътна връзка на ж.к. „Металург“;

ГРАДСКА СРЕДА

816 000 лв. за изграждане на парк в ж.к. „Сениче“;

257 429 лв. за основния ремонт на паметника на Христо Ботев;

195 000 лв. за довършване на алеите към стадион „Христо Ботев“;

ОБРАЗОВАНИЕ

60 000 лв. за оборудването на класни стаи за обучение по метода „Монтесори“;

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Повече средства за новородени – по 450 лв. за новородено, и по 500 лв. за близнаци;

45 000 лв. за Фонд асистирана репродукция;

20 000 лв. за насърчаване на деца с изявени дарби;

85 000 лв. за помощи за намалени цени на пътувания;

150 000 лв. за изграждане на социални жилища;

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Над 1 000 000 лв. за ремонт на улиците и благоустрояване в населените места на Враца;

220 000 лв. за видеонаблюдение в селата;

ЕКОЛОГИЯ

Над 500 000 лв. за ремонт на сепариращата инсталация;

Осигурени средства за монтирането на още 15 подземни контейнери в града;

ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1 000 000 лв. за закупуването на специализирана техника за общинските предприятия: „БКС“, „Обредни дейности“, „Паркинги и гаражи“, „Спорт и туризъм“ и „Социални дейности“;

150 000 лв. за разширяването на Нов гробищен парк;

Осигурени средства за закупуването на нови паркомати за „синя зона“;

КУЛТУРА

110 000 лв. за Ботеви дни 2022 година;

Осигурени средства за реализиране на културната програма на местната администрация;

СПОРТ

656 500 лв. за основен ремонт на детския плувни басейн;

306 000 лв. за изграждане на водородна инсталация на покрития плувен басейн;

200 000 лв. за подмяна на тревната настилка на стадион „Христо Ботев“;

60 000 лв. за изграждането на фотоволтаичен парк в спортен комплекс „Христо Ботев“.