Временна организация на движението

Във връзка с изпълнението на проект "Инженеринг на водоснабдителна и канализационна мрежа на град Враца" на "ВиК" ООД - Враца, ще бъде въведена временна организация на движението по следните пътни отсечки: 

- улица "Цар Симеон I" /в участъка между бул. "Христо Ботев" и ул. "Черноризец Храбър"/;

- улица "Вестителя" /в участъка между ул. "Бабуна" и ул. "Чеган"/; 

- улица "Теменуга";

Въведената временна организация на движението е за периода до 21 април 2022 година.