Кушия по повод Тодоров ден

Кушия по повод Тодоров ден

Място: с. Голямо Пещене