Интелигентните системи за управление в сферата на иновациите бяха представени в рамките на дискусията „Български гласове за Европа: Цифрова трансформация"

 

Интелигентните системи за управление, цифровите технологии и бъдещите проекти на местната администрация в сферата на иновациите бяха представени от кмета Калин Каменов в рамките на дискусията „Български гласове за Европа: Цифрова трансформация“, организирана от БТА.

”През последните няколко години поетапно започнахме интегрирането на интелигентни системи, които помагат при управлението и предоставянето на публичните услуги във Враца. Разполагаме с модерна система за видеонаблюдение, която ще надградим, за да обхванем повече пътни участъци и населените места. Преди 3 години интегрирахме и софтуер, предоставящ информация в реално време за броя на свободните места в „синя зона“. Успоредно с обновяването на градския транспорт ще бъде създадена и система за управление на трафика и така наречените „смарт спирки“. В Плана за интегрирано развитие на общината сме включили проекти, изцяло ориентирани към цифровите технологии. Вярвам че с общи усилия и с подкрепата от Европейския съюз, ще успеем да внедрим интелигентни системи, които да са полезни и удобни за всеки един гражданин“ – допълни още Каменов.

В дискусията участие взе и евродепутатът Андрей Новаков, който изрази своето удовлетворение от развитието на Враца и представи програмите с европейско финансиране, които са насочени към цифровизацията.

На срещата „Български гласове за Европа: Цифрова трансформация“ присъстват още: областният управител Стефан Красимиров, заместник-кметът Александър Владимиров, директори на образователни и културни институции, както и представители на ИТ-сектора в града.