Заповеди на Директора на ОДЗ – Враца, за разпределение на имоти - полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване в землищата на територията на община Враца, за стопанска 2021/2022 година