Засилва се противоепидемичният контрол в община Враца

Във връзка с нарастващата заболеваемост от COVID – 19 бе свикан Общински оперативен щаб за борба с грип, вкл. COVID-19 и Остри респираторни заболявания.

По време на неприсъствено заседание бе решено от 27 януари до 9 февруари 2022 г. (включително) на територията на община Враца да се засили противоепидемичният контрол в образователните институции, градския транспорт, търговските обекти и заведения. Контролът се повишава и по отношение на лицата поставени под карантина или задължителна изолация по Закона за здравето.

Проверки за неспазване на противоепидемичните мерки ще се извършват от екипи от представители на Община Враца и Звено „Инспекторат“, РЗИ-Враца, ОБДХ-Враца и РУ Полиция Враца, като при необходимост ще се включват и представители на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“- Враца. Общинският щаб препоръчва на родителите да ограничат излизанията на деца след 20.00 ч. без основателна причина.

Пълният текст на заповедта може да видите на: https://vratza.bg/files/cdab98c99bf3f6c74e0d97251b8a4dde.pdf