Община Враца стартира кампания за плащане на данък на превозни средства

 

Община Враца стартира кампанията за плащане на данък върху превозни средства, като размерът му през настоящата година остава непроменен.

За лицата, заплатили цялата дължима сума до 30 април, се предвижда 5% отстъпка. При желание за заплащане на данъка на части, сроковете са – до 30 юни за първа вноска и до 31 октомври за втората. Запазва се и редът за погасяване – системата покрива първо невнесените данъци за минали години. Собствениците на превозни средства могат да заплащат своите задължения:по банков път;  чрез системата „виртуален ПОС“;  на касите в “Местни данъци и такси”;  чрез страница на Националната агенция по приходите;  на касите на пощенските станции и тези на EasyPay.

Кампанията за заплащане на данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци ще стартира през месец февруари.