Проектът за обновяване на сградата на Регионалната библиотека бе представен на встъпителна пресконференция

 

Проектът за цялостното обновяване на сградата на Регионалната библиотека бе представен в рамките на встъпителна пресконференция.

Главният архитект Чавдар Спасов, който е ръководител на проекта коментира, че модернизацията включва реконструкция на покрива на сградата, подмяна на дограмата, топлоизолация на сградата, както и ремонт на електрическата и ВиК инсталациите.

Координаторът на проекта – Вяра Ковачева допълни, че ремонтните дейности предвиждат и обновяване на помещенията в Регионалната библиотека, както и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Към момента е подготвена техническата документация и предстои обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител, който да реализира модернизацията на сградата.

Проектът се изпълнява с безвъзмездната финансова помощ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД, както и със собствени средства на Община Враца.