Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 година, за населените места на територията на Община Враца.

Заповед № 401/23.12.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище на град Враца, ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца

Заповед № 376/03.12.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Згориград, ЕКАТТЕ 30606, общ. Враца

Заповед № 373/03.12.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Челопек, ЕКАТТЕ 80311, общ. Враца

Заповед № 372/03.12.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Паволче, ЕКАТТЕ 55070, общ. Враца

Заповед № 369/02.12.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.  Лютаджик, ЕКАТТЕ 44728, общ. Враца

Заповед № 334/17.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.  Лиляче, ЕКАТТЕ 43712, общ. Враца

Заповед № 333/17.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.  Нефела, ЕКАТТЕ 51528, общ. Враца

Заповед № 331/15.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Власатица, ЕКАТТЕ 11555, общ. Враца

Заповед № 332/15.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Веслец, ЕКАТТЕ 10789, общ. Враца

Заповед № 329/15.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бели извор, ЕКАТТЕ 03438, общ. Враца