Общинският щаб проведе обучение при бедствие от изтичане на природен газ

Обучение на тема: „Дейност на Общински щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и общинските структури при възникване на земетресение с последващи разрушения и изтичане на природен газ от „Подземно газово хранилище“ „Чирен“ - с. Чирен.“ проведе общинският щаб във Враца.

Акцията бе ръководена от секретаря на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и главен експерт в местната администрация - Ивайло Тошев.

В рамките на обучението бе извършена проверка на плана в частта земетресение, и външен авариен план на обект с висок рисков потенциал „Подземно газово хранилище “Чирен” - с. Чирен, тяхната готовност и взаимодействие.

В края на срещата бяха представени резултати за подобряване на координацията, взаимодействието и провеждане на спасителни мероприятия при бедствия и промишлени аварии.