„Голяма разбойническа приказка” по К. Чапек

„Голяма разбойническа приказка” по К. Чапек

Място: камерна зала на ДКТ