Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 година, за населените места на територията на Община Враца

Заповед № 50/17.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Девене, ЕКАТТЕ 20376, общ. Враца.

Заповед № 49/17.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Баница, ЕКАТТЕ 02590, общ. Враца.

Заповед № 48/17.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище град Враца, ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца.

Заповед № 41/13.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Три кладенци, ЕКАТТЕ 73119, общ. Враца.

Заповед № 356/26.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Върбица, ЕКАТТЕ 12749, общ. Враца.

Заповед № 352/25.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Мраморен, ЕКАТТЕ 49223, общ. Враца

Заповед № 353/25.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Голямо Пещене, ЕКАТТЕ 15521, общ. Враца

Заповед № 351/24.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Чирен, ЕКАТТЕ 81400, общ. Враца

Заповед № 348/24.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Вировско, ЕКАТТЕ 11185, общ. Враца.

Заповед № 338/18.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Костелево, ЕКАТТЕ 38875, общ. Враца

Заповед № 328/15.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Тишевица, ЕКАТТЕ 72504, общ. Враца

Заповед № 327/12.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Мало Пещене, ЕКАТТЕ 46807, общ. Враца

Заповед № 281/25.10.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Бели извор, ЕКАТТЕ 03438, общ. Враца

Заповед № 208/14.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Челопек, ЕКАТТЕ 80311, общ. Враца

Заповед № 209/14.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Паволче, ЕКАТТЕ 55070, общ. Враца

Заповед № 215/17.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Власатица, ЕКАТТЕ 11555, общ. Враца

Заповед № 236/24.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Веслец, ЕКАТТЕ 10789, общ. Враца

Заповед № 244/30.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Нефела, ЕКАТТЕ 51528, общ. Враца

Заповед № 247/30.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Лиляче, ЕКАТТЕ 43712, общ. Враца