Стартира изпълнението на проект „Комплекс за възрастни и хора с увреждания в община Враца“

 

От началото на месец октомври Община Враца започва изпълнението на проект „Комплекс за възрастни и хора с увреждания в община Враца“.

Новите социални услуги ще бъдат предоставени във вече изградените 4 сгради от Община Враца по проект „Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца” - Център за грижа за лица с умствена изостаналост, 2 Центъра за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Всяка една от услугите е с максимален брой потребители - 15.

Основната цел на проекта е да създаде възможност за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания на територията на община Враца, посредством предоставяне на качествени, достъпни и ефективни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с техните реални потребности.

Общата стойност на договора е 1 082 000 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 16 месеца.

През месец октомври ще стартира процедура за подбор на персонал.