Заповеди на Кмета на Община Враца

Заповед № 1686 - образуване на допълнителни секции.

З А П О В Е Д  № 1681 Враца, 10.11.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2 и чл. 90 от Изборния кодекс, решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на Централна избирателна комисия и решение № 129-ПВР/НС от 10.11.2021 г. на Районна избирателна комисия  - Враца

Заповед № 1652 от 08.11.2021 г. за опазване на обществения ред по време на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

Заповед № 1611/01.11.2021 г. за обхват на ПСИК

Заповед № 1609/ 30.10.2021 г. за образуване на избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Заповед № 1493/13.10.2021 г. за определяне места и информационни табла на територията на община Враца за поставяне на агитационни материали - плакати, афиши, обръщения и др., от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети, по време на предизборната кампания в периода от 15 октомври 2021 г. до 24.00 часа на 12 ноември 2021 г. за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Заповед № 1399/28.09.2021 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Заповед № 1371/23.09.2021 г. за образуване на избирателни секции иа територията иа обшииа Враца за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Приложение 1 към Заповед № 1371/23.09.2021 г.