Избори

 

                       

                                          Европейските избори

       Сайта на европейските избори: https://elections.europa.eu/video

       Европейския парламент в YouTube: https://www.youtube.com/user/europeanparliament

      Сайтът на Европейския парламент за изборите: https://elections.europa.eu/bg/

      Ресурси за партньори: https://together.eu/toolkit-for-partners (на английски език)

      Материали за изтегляне на български: https://together.europarl.europa.eu/bg/download-centre

      Медиен пакет за европейските избори: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/press-tool-kit