Община Враца с мерки и правила за пожарна безопасност

 

Във връзка с обявения в страната пожароопасен сезон - до месец ноември, Община Враца информира за забраните и превантивните мерките за предотвратяване възникването на огън в горските територии и земеделски земи.

  • Забранява се:

- Паленето на открит огън на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии - санкциите за нарушителите са от 100 до 1 000 лв.;

- Изхвърлянето на горими отпадъци;

- Паленето на стърнища и на огън на открито във ветровито време;

- Изхвърлянето на фасове и на стъклени бутилки;

- Паленето на огън в междублоковите пространства, в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.

  • Превантивни мерки:
  • В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене - съдове с вода и пясък, лопати, тупалки и др.;
  • Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;
  • Никога не оставайте накладения огън без наблюдение;
  • Да се почистват тревните горими материали покрай железопътни линии и пътища, линейни съоръжения, земеделски земи, вилни зони, туристически хижи и др.

При първите признаци на пожар в дома, в двора, в полето или в гората, подайте незабавно съобщение на телефон 112.