Обявен е конкурс за „Главен експерт обществени поръчки“ в Община Враца

 

Община Враца обяви конкурс за длъжността „Главен експерт обществени поръчки“ в отдел „Обществени поръчки“. Основните дейности са свързани с активно участие в изготвянето на документите за възлагане на обществени поръчки за доставки, услуги и строителство за нуждите на Община Враца.

Възнаграждението за длъжността е до 1 800 лв. и се определя съгласно действащата нормативна уредба и професионалния опит.

Документи за участие могат да бъдат подавани в Информационния център, в срок до 17,00 ч. на 10.08.2021 г.

Повече информация за конкурса може да бъде открита на сайта на Община Враца, в раздел „Кариери“: https://www.vratza.bg/bg/1589462926.html