Съобщение, свързано с предстоящото "Преброяване 2021"

 

Списъкът на одобрените кандидати за преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд е публикуван на официалния сайт на Община Враца, секция „Преброяване 2021“: https://www.vratza.bg/bg/1600166143.html и обявен на информационното табло пред Центъра за административно обслужване в сградата на Община Враца.