Пътищата във Враца са проходими при зимни условия

 

Над 200 тона техническа сол и магнезиев хлорид са използвани за обработване на пътната мрежа в града против заледяване.

Екипите на БКС приоритетно почистват главните пътни артерии, трасето на градския транспорт и вътрешноквартални улици;

В участъците, където не може да влезе специализираната техника на БКС, пътните отсечки се почистват от арендатори;

Тротоарите и централната пешеходна зона се почистват ръчно от служители на предприятието, както и с роторни снегорини;

Стръмните участъци в кварталите се обработват отново против заледяване;

Четвъртокласната пътна мрежа до населените места е проходима при зимни условия;

Към момента е затруднено движението по участък към селата Чирен-Девене-Три кладенци и на изхода за село Бели извор, като в момента отсечките се почистват отново от специализирана техника;

Общественият транспорт в града се осъществява по график;

Сигнали могат да бъдат подавани на тел.:0885 11 88 57;