„Голяма разбойническа приказка“ по Карел Чапек /премиера/

„Голяма разбойническа приказка“ по Карел Чапек

/премиера/

Място: камерна зала на ДКТ