Акт за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

 

При проверка на Инспектората бе установено лице, което нерегламентирано депонира голямо количество строителни отпадъци в района на землището на село Бели извор. Нарушителят е санкциониран за неспазване на Наредбата за управление на отпадъците.

Лицето е почистило отпадъка и ще го депонира, съгласно действащите правила.