Тестват Националната система за ранно предупреждение и оповестяване

 

На 01.04.2021 г. /четвъртък/ ще бъде тествана Националната система за предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

В 11.00 ч. в гр. Враца, както и в населените места, попадащи в 30-километровата зона за неотложни защитни мерки на АЕЦ „Козлодуй“, ще бъде задействана сиренната система на страната, с цел проверка на техническото състояние на съоръжението и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от крайните акустични устройства.

Сигналите ще бъдат съпътствани и от гласова информация.