Как могат да гласуват лицата, поставени под задължителна карантина?

 

Хората, поставени под карантина, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, в срок до 31 март 2021 година /включително/;

Заявленията по образец се подават ( https://www.vratza.bg/…/5b7e7832f074e4259c3de62d39185df9.pdf) на следните адреси: obshtinavr@b-trust.org или на vpavlova@vratza.bg ;

Съгласно Закона за здравето, подвижни секциите за гласуване с подвижна кутия се образуват ако до 31 март 2021 година има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели;

След като заявлението бъде получено се прави справка в РЗИ – Враца за срока на карантина;

Секцията се образува със заповед на кмета Калин Каменов, като заявителите ще бъдат уведомени по телефон или електронна поща.

В деня на изборите:

Пред входа на всяка една сграда, както и в секционните комисии ще има дезинфектант, който да бъде използван от гласуващите;

Ще бъде създадена еднопосочна организация на движението, като входовете и изходите ще са обособени със стрелки;

Пред всяка сграда ще има информация за местоположението на секциите;

Пред всяка една сграда ще има технически лица, които да упътват гласоподавателите и да недопускат струването на много хора на едно място;

Влизането в сградата ще става само с правилно поставена защитна маска. При липса на такава, на гражданите ще им бъдат осигурени;

Във всяка една сграда и секционна комисия ще се извършва честа дезинфекция на помещенията и периодично проветряване;

Членовете на секционните избирателни комисии ще са с предпазни маски и ръкавици;