„Една история с две мишки” по Жан дьо Лафонтен - Предпремиера

„Една история с две мишки”  по Жан дьо Лафонтен -
Предпремиера
Място: куклена зала на ДКТ