„Макс катеричката” от Карл-Хайнрих Лаудаж

„Макс катеричката” от Карл-Хайнрих Лаудаж
Място: камерна зала на ДКТ