„Паметна фотоизложба - подредена за наводнението във Враца на 1 май 1966г. ”

„Паметна фотоизложба - подредена за наводнението във Враца на 1 май 1966г. ”

Място: преддверието на голяма зала на ХГ при РИМ-Враца