Регистри Устройство на територията

Регистри 2024 г.

Заповеди за допускане изменение на ПУП - 2024 г.
Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2024 г.
Разрешения за строеж - 2024 г.
Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2024 г.
Технически паспорти - строежи  2024 г.

Регистри 2023 г.

Заповеди за допускане изменение на ПУП - 2023 г.
Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2023 г.
Разрешения за строеж - 2023 г.
Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2023 г.
Технически паспорти - строежи  2023 г.

Регистри 2022 г.

Заповеди за допускане изменение на ПУП - 2022 г.
Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2022 г.
Разрешения за строеж - 2022 г.
Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2022 г.

Регистри 2021 г.

Заповеди за допускане изменение на ПУП - 2021 г.
Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2021 г.
Разрешения за строеж - 2021 г.
Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2021 г.

Регистри 2020 г.

Технически паспорти сгради за 2020 г.
Обявление на Заповед № 2044/16.11.2020 г. на Кмета на Община Враца за одобряване на подробен устройствен план
Заповеди за допускане изменение на ПУП - 2020 г.
Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2020 г.
Разрешения за строеж - 2020 г.
Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2020 г.
Разрешения за разкопавания - 2020 г.

 

Регистри 2019 г.

Заповеди за допускане изменение на ПУП - 2019 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2019 г.

Разрешения за строеж - 2019 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2019 г.
Разрешения за разкопавания - 2019 г.

 

Регистри 2018 г.

Заповеди за допускане изменение на ПУП - 2018 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2018 г.

Разрешения за строеж - 2018 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2018 г.

Разрешения за разкопаване - 2018 г.

 

Регистри 2017 г.

Заповеди за допускане изменение на ПУП - 2017 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2017 г.

Разрешения за строеж - 2017 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2017 г.

Разрешения за разкопаване - 2017 г.

 

Регистри 2016 г.

Заповеди за допускане изменение на ПУП - 2016 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2016 г.

Разрешения за строеж - 2016 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2016 г.

Разрешения за разкопаване - 2016 г.

 

Регистри 2015 г.

Заповеди за допускане изменение на ПУП - 2015 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2015 г.

Разрешения за строеж - 2015 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2015 г.

Разрешения за разкопаване - 2015 г.

 

Регистри 2014 г.

Заповеди за допускане изменение на ПУП - 2014 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2014 г.

Разрешения за строеж - 2014 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2014 г.

Разрешения за разкопаване - 2014 г.

 

Регистри 2013 г.

Заповеди за допускане изменение на ПУП - 2013 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2013 г.

Разрешения за строеж - 2013 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2013 г.

Разрешения за разкопаване - 2013 г.

 

Регистри 2012 г.

Заповеди за допускане изменение на ПУП - 2012 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2012 г.

Разрешения за строеж - 2012 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2012 г.

Разрешения за разкопаване строеж - 2012 г.

 

Регистри 2011 г.

Заповеди за допускане изменение на ПУП - 2011 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2011 г.

Разрешения за строеж - 2011 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2011 г.

 

Регистри 2010 г.

Издадени допускания за подробните устройствени планове-2010 г.

Удостоверения за ползване на обекти IV и V кат-рия за 2010 г.

Разрешения за строеж - 2010 г.

 

Регистри 2009 г.

Удостоверения за ползване на обекти IV и V кат-рия за 2009 г.

Разрешения за строеж - 2009 г.

 

Регистри 2008 г.

Удостоверения за ползване на обекти IV и V кат-рия за 2008 г.

Разрешения за строеж - 2008 г.