XXXII Зимни четения - ”Домашно бубарство и копринарство във Врачанско /края на XIXв.-началото наXXв./“ - Недка Димирова

XXXII Зимни четения -

”Домашно бубарство и копринарство във Врачанско /края на XIXв.-началото наXXв./“ - Недка Димирова

Място: малка зала ХГ ”Иван Фунев“ при РИМ-Враца