Община Враца разширява социалните услуги с нова „Асистентска подкрепа“

 

Община Враца обявява прием на документи от кандидат-потребители за включване в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и от кандидати за заемане на длъжност „Асистент”.

Потребители на социалната услуга могат да бъдат лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, както и деца и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа или за които не се получава помощ на грижа домашна среда по реда на друг закон.

Предоставянето на социалната услуга включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда, всеки работен ден, съобразно изготвена предварителна оценка на потребностите от служители на Община Враца, като всеки „Асистент“ може да обгрижва до 3-ма потребители.

Документи се подават от 01.02.2021 г. в сградата на Община Враца, стая №34 (входът откъм кино Метропол), всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Заявки могат да се приемат и на e-mail: soc_ml.deinosti@abv.bg и телефон: 0882 756 052.

Документи по образец могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Враца на адрес: https://www.vratza.bg/ .