Обществено обсъждане относно поемане на дълг за Водния цикъл

 

На 20 ноември ще се проведе обществено обсъждане за поемане на дълг по проекта за Воден цикъл на Враца. Финансовите параметри на дълга са в размер на 9 425 863 лв. Част от сумата е задължителното самоучастие по проекта.

Допълнителното финансиране се налага заради множеството констатирани нарушения и забавяне през предходния програмен период. През 2016 година Община Враца успя да осигури удължаване на проекта, за да може, въпреки всички проблеми, дейностите да бъдат довършени и Враца да не бъде изправена пред водна криза.

За последните 5 години са завършени строително-ремонтните дейности по водопровода и канализацията в града, като са възстановени и настилките на компрометираните пътни участъци. Въведена е в експлоатация и Пречиствателната станция, а в момента се изпълнява и последният етап – изграждането на 33-километровия Довеждащ водопровод.

Желаещите да се запознаят детайлно със структурата и причините на заема, мога да участват в обсъждането на 20 ноември /петък/, от 17:00 часа, на паркинга на Община Враца.