„Червената шапчица“

Червената шапчица

Място: куклена зала на ДКТ