„Макс катеричката“ от Карл-Хайнрих Лаудаж

Макс катеричкатаот Карл-Хайнрих Лаудаж

Място: куклена зала на ДКТ