Със средства от държавата ще бъде асфалтиран пътят от Враца, през Паволче до Челопек

 

Заради ремонта на Ботевград – Мездра, със средства от държавата ще бъде асфалтиран пътят от Враца, през Паволче до Челопек.

Предстои изграждането на 1 500 линейни метра водопровод, с 90 отклонения в селото, като компрометираните участъци от изкопните дейности ще бъдат напълно възстановени;

През настоящата година ще бъде извършен ремонт на сградата на кметството;

В населеното място се проектира и предстои изграждането на първия в страната Национален център за православно, екологично и патриотично образование.

В село Челопек се реализира проект за подмяна на съществуващия водопровод и изграждане на нов на местата, където няма. Осигурените средства от регионалното министерство са за 8 500 линейни метра.

Предвидени са средства за ремонт на водостока на ул. “Н. Петров” и за ремонт на други пътни участъци в селото;

Със средства от изграждането на водопроводната мрежа, ще бъдат обновени настилките на пътни отсечки в населеното място.