Срещите в населените места на Община Враца продължават

 

В село Нефела тази година са предвидени средства за асфалтиране и подмяна на бордюрите на главната пътна отсечка в селото - ул. “Христо Ботев”. Ремонтните дейности са стартирали;

Живущите коментираха, че започнатото обновяване на уличната мрежа трябва да продължи и през 2021 година.

Скоро ще стартират дейностите по възстановяване оградата на гробищния парк в село Лютаджик;

Осигурените количества бетон и трошен камък ще бъдат използвани приоритетно за ремонт на пътни участъци в лошо състояние;

Хората от селото искат повече съдове за битови отпадъци.

В Бели извор са напълно завършени дейностите по подмяна на дограмата на детската градина в селото, като предстои да бъде подменена и дограмата на помещения, използвани от местното читалище;

В населеното място ще бъде изградено и игрище с изкуствена настилка;

Живущите в населеното място коментираха, че сред основните приоритети през 2021 година са разширяването на гробищния парк и допълнителни контейнери за битови отпадъци.