Извършените ремонти по селата, бъдещите проекти и основните проблеми бяха обсъдени с живущите в населените места на Враца

 

1. Първата среща бе в село Мраморен:

- Инвестираните средства за последните 4 години за ремонт на пътища са в размер на над 420 000 лв.;

- За последните няколко месеца е почистен гробищният парк, премахнати са нерегламентирани сметища и са поставени указателни табели;

- Основните проблеми на живущите са свързани с - водоснабдяването и лошото състояние на моста в селото.

- Кметът Калин Каменов заяви, че е подаден проект към Комисията по бедствия и аварии за предприемане на дейности по укрепването на моста;

- През настоящата година предстои ремонтиране на улица "Младен Георгиев".

- През 2021 година ще бъдат планирани средства за ремонт на залата на читалището;

- Над 310 000 лв. е размерът на средствата, инвестирани през последните години в Голямо Пещене;

- За 2020 година са предвидени още 50 000 лв. за довършване на пътя към селото;

- Живущите алармираха за опасен участък, свързващ населените места Мраморен и Голямо Пещене с главния път; Кметът Каменов и областният управител заявиха, че Агенция "Пътна инфраструктура" е сигнализирана;

 

2. В село Баница са вложени над 80 000 лева, а през настоящата година са осигурени още 60 000 лв. за ремонт на улица "Брацигово".

- В населеното място се изгражда нов парк, с детска площадка;

- С подкрепата на Община Враца е извършено преустройство на помещенията в Читалището, които ще бъдат използвани за нуждите на детската градина;

- На изнесената приемна живущите посочиха приоритетните улици, за които да се предвидят средства за рехабилитация;

 

3. В Оходен и Мало Пещене са инвестирани над 200 000 лева за ремонт на пътища, изграждането на параклис и укрепителни дейности на мостови съоръжения.

- В село Оходен са финализирани дейностите по асфалтиране на ул. "Бузлуджа", а в Мало Пещене се извършва ремонт на пътна отсечка в лошо състояние.

- В двете населени места се обединиха около идеята за осигуряване на градски транспорт 1 път седмично, като вече са проведени разговори с ръководството на транспортното дружество.

 

Срещите на кмета Калин Каменов, съвместно с областния управител Малина Николова и общински съветници ще продължат през седмицата, като целта е да бъдат посетени всички населени места и квартали на Враца и хората сами да предложат какви проекти да бъдат предвидени за 2021 година.