Преброяване 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Поради удължаването на срока за набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г., Община Враца информира всички заинтересовани, че Общинска преброителна комисия за община Враца, ще осъществи подбор на по-късен етап от първоначално обявения срок 20.11.2020 г.
Списък на одобрените кандидати ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Враца, секция „Преброяване 2021“ и обявен на информационно табло пред ЦАО в сградата на Община Враца в срок до 18 декември 2020 г.

 

Официална страница за Национално преброяване 2021 г.

Заповед за назначаване на временна Общинска преброителна комисия за община Враца

Информация за обработка на лични данни

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Враца информира, че срокът за набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. се удължава до 16 ноември 2020 г. включително.

 

Обявление

за набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Община Враца стартира процедура по набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица, с минимална степен на завършено образование – средно. С предимство при подбора ще бъдат завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, както и участвалите в предходни преброявания.

 

Необходими документи:

  1. Заявление (по образец)
  2. Автобиография (по образец)
  3. Копие от диплома за завършено образование
  4. Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи)
  5. Документ, удостоверяващ IBAN.

 

*Кандидатите само за „Придружител“ подават заявление (по образец) и документ, удостоверяващ IBAN.

Документи ще се приемат от 15.09.2020 г. до 30.10.2020 г. в сградата на Община Враца, Център за административно обслужване (ЦАО), всеки работен ден от 08.00 ч. до 18.00 ч.

Общинска преброителна комисия за Община Враца ще осъществи подбор на преброители, контрольори и придружители, както и на необходимия брой резерви до 20.11.2020 г.

Списък на одобрените кандидати ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Враца, секция „Преброяване 2021“ и обявен на информационно табло пред ЦАО в сградата на Община Враца.