Рисуване на асфалт-събитие на ЦПЛР и ”ЦРД”

Рисуване на асфалт-събитие на ЦПЛР и ЦРД