Община Враца стартира изпълнението на инициативата „Малки грантове на програма РОМАКТ в помощ на общините да отговорят на пандемията от COVID-19” по Програма „РОМАКТ“ в селата Девене, Баница и Тишевица

 

В рамките на инициативата „Малки грантове на програма РОМАКТ в помощ на общините да отговорят на пандемията от COVID-19” по Програма „РОМАКТ“ са предоставени безвъзмездни средства в размер на 2 549 евро за предприемане на спешни превантивни или коригиращи действия за реагиране на избухналата пандемия Ковид-19 и влиянието й върху маргинализираните ромски общности на териториите на селата Девене, Баница и Тишевица в община Враца.

 

С гранта са закупени 1500 предпазни маски за многократна употреба и 406 дезинфектанта, които са раздадени от доброволци към Местната активна група (МАГ) по Програма „РОМАКТ“.

 

Успоредно с това е извършена дезинфекция на централни улици, площади и обществени площи от екипи на ОП „БКС“. Дезинфекциращите материали са закупени със средства по Програмата, а техниката и служителите, извършили дезинфекцията, са осигурени от Община Враца.