Ще бъде подредена изложба на проекти от курс по опазване на недвижимото културно наследство към Университет Екол Ди Шайо.

Ще бъде подредена изложба на проекти от курс по опазване на недвижимото културно наследство към Университет Екол Ди Шайо.

Място: голяма зала на ХГ при РИМ-Враца