Лечебни заведения - търговски дружества със 100% общинско участие

1. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР -I- ВРАЦА” ЕООД
Адрес: гр. Враца, бул. "Втори юни" № 66,

телефон: 092 626309

Управител: Д-р Петьо Вълчев

 

2. „СБАЛПФЗ - ВРАЦА” ЕООД
Адрес: гр. Враца, ул. “Генерал Леонов” № 93,

телефон/факс: 092 666117

Управител: Д-р Костадин Шахов

e-mail: dbb8@abv.bg

 

3. „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА” ЕООД
Адрес: гр. Враца, бул. "Втори юни" № 68,

телефон: 092 669141

Управител: Д-р Григор Томов

e-mail: info@onko-vratsa.bg

 

4. „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА” ЕООД
Адрес: гр. Враца, бул. "Беласица" № 1,

телефон: 092 663207

Управител: Д-р Надя Иванова

e-mail: nadia_odpzs@abv.bg

 

5. „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВРАЦА” ЕООД
Адрес: гр. Враца, бул. "Втори юни" № 66,

телефон: 092 624040

Управител: Иво Николов

e-mail: ckvz_vr@abv.bg

 

6. „МЕДИКОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ - ВРАЦА” ЕООД
Адрес: гр. Враца, ул. "Генерал Леонов” №59 ,

телефон: -

Управител: Димитър Тончев

e-mail: mtlzeood@abv.bg