Детски ясли

На територията на гр. Враца функционират 3 детски ясли, осигуряващи качествена грижа за деца от 3 месечна до 3 годишна възраст:

ДЕТСКА ЯСЛА №2

- Адрес: гр. Враца, ул. "Найден Геров” №3 ,

- телефон: 092 624571

- Директор: Снежанка Шахова

- e-mail: detskaiasla2@abv.bg

 

ДЕТСКА ЯСЛА №5 „БЪЛГАРЧЕТА”
- Адрес: гр. Враца, ул. "Софроний Врачански” №11,

- телефон: 092 622025

- Директор: Таня Маркова

- e-mail: tanq555@mail.bg

 

ДЕТСКА ЯСЛА №6 „ПРИКАЗКА”

- Адрес: гр. Враца, ул. "Венелин” №1,

- телефон: 092 665246

- Директор: Йорданка Горанова

- e-mail: orlin_ gigi@abv.bg