Полезни връзки

 

1. Регионална здравна инспекция – гр. Враца

Контакти

Директор: д-р Орлин Димитров
Телефон: 092-62-63-77
Факс: 092/66-50-61

Адрес:

3000, гр.Враца, ул."Черни Дрин" № №2, ПК- 190

e-mail: rzi@rzi-vratsa.com

интернет страница: http://www.rzi-vratsa.com

 

2. РЗОК гр. Враца

Контакти
Директор: Светозар Евстатиев Симеонов
тел.: 092/ 686 110
факс: 092/ 686 111
Адрес:
3000 Враца, ул. “Иваница Данчов” №2
e-mail: vraca@nhif.bg
интернет страница:  https://www.nhif.bg/page/254

 

3. БЛС, Районна колегия на български лекарски съюз – гр. Враца;

Контакти

Председател: д-р Ирена Йорданова Мазнева

Телефон: 0886 844 330

Адрес на офиса:

Районна колегия на Българския Лекарски Съюз – Враца

ул. “Искър” №2, етаж 2

3000 гр. Враца

тел. 092/ 62-45-74

факс: 092/ 62-45-74

мобилен: 0886 844 330

e-mail: rk-bls@m-real.net

net http://www.blsvratsa.com/
Адрес за кореспонденция:

Районна колегия на Българския Лекарски Съюз – Враца

П.К. 332

3000 гр. Враца

Секретар: Николай Георгиев 0888 591 963; 0886 844 330

 

4. БАПЗГ, Регионална колегия на БАПЗГ – гр. Враца

                                   Контакти

Председател: Йорданка Тодорова
Телефон: 0885 148 804
Адрес: гр. Враца, бул. „Втори юни” №66

e-mail: bapzg_vratsa@abv.bg

 

5. ЦСМП – гр. Враца

Контакти

Директор: д-р Галина Илиева Лещарска
Телефон: 092 620386
Факс: 092 620386

Адрес: Враца, бул. Втори юни 68
Телефон: 092 620386, 092 665303
e-mail: csmp_vr@abv.bg     

интернет страница: https://www.csmp-vratsa.com