Общински планове

Общински план/План за интегрирано развитие 2021-2027 г.

Общински планове 2014-2020 г.

Общински планове 2006-2013 г.