Общински планове

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
     Община Враца обявява на вашето внимание Проект на Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.
     В изпълнение на чл. 20, ал.2 от ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за регионалното развитие, Община Враца предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по изготвения Проект на Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.
     Предложения и становища могат да се представят в сградата на Община Враца, стая 59, както и могат да бъдат изпратени на следния адрес: piro.vratsa@gmail.com
     Дата на откриване: 21.09.2023 г.
     Целева група: всички заинтересовани страни.
     Дата на приключване: 23.10.2023 г.

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

Проект на Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

Годишен доклад 2022 за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021 - 2027

Годишен доклад 2021 за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021 - 2027

Доклад за резултатите от извършена последваща оценка на Общински план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г.

План за интегрирано развитие на Община Враца за периода 2021-2027 г.
Приложения:
Индикативен списък проекти Приложение №1А
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Общински планове 2014-2020 г.

Общински планове 2006-2013 г.