Проекти на Община Враца

 

Проект № BGCULTURE-1.001-0031-C01 „Младежки дом - атрактивно културно средище“

Функционирането на Областен информационен център Враца е осигурено за още две години

Община Враца стартира изпълнението на проект „Екологични и рециклиращи администрации”

Община Враца подписа договор за финансиране реновирането на Регионална библиотека "Христо Ботев" в град Враца 

Доставени са новите тролейбуси по проект „Модернизиране на градския транспорт в Община Враца“ 

Проект BGENERGY2.001-0075 „Модернизация на уличното осветление в Община Враца”

Пресинформация от проведената встъпителна пресконференция по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския социален фонд

Покана за встъпителна пресконференция по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския социален фонд

Община Враца стартира изпълнението на проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“

Текущо изпълнявани проекти

Проекти в процес на оценка

Изпълнени проекти