Отмяна на обявеното частично бедствено положение на територията на град Враца

 

Заповед № 898 от 18.05.2020 г. за отмяна на обявеното със Заповед № 894 от 15.05.2020 г. частично бедствено положение на територията на град Враца