Контакти

0885 118857 – Дежурен по общински съвет за сигурност
092/62 25 86 – Горещ телефон за сигнали на граждани
092/66 31 22 – Секретар на Община Враца
092/62 21 95 – Отдел „Гражданско състояние”
0879 968986 – Център за административно обслужване
0876 967773 – Местни данъци и такси


ОБЩИНА ВРАЦА
ДДС № BG000193115, ИД №000193115
МОЛ: КАЛИН АНГЕЛОВ КАМЕНОВ
Адрес: 3000, Враца,
ул. "Стефанаки Савов" 6
Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org


Председател на Общински съвет - гр. Враца
д-р Владимир Христов Христов
obsavet@vratza.bg
 
Кмет
Калин Каменов
kmet@vratza.bg


Секретар
Нина Дакева
sekretar@vratza.bg 
092/ 663122
 
Връзки с обществеността

092/ 626471
pr@vratza.bg

Дирекция „Местни данъци и такси”
Електронна поща: mdt@vratza.bg

 

            ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

                            ТЕЛЕФОН

1.

 ОП "ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ" гр. Враца, ул. "Никола Войводов" № 17

1.1.

Директор

 0877/831122

1.2.

Ръководител "Транспорт, гаражи, паркинги и принудително преместване на МПС

 0879/448294

1.3.

Офис на бул. "Н. Войводов" № 17                                                             

 092/660650                                                                                       

1.3.1.

Счетоводител

 0878/136649

1.3.2.

 Касиер

 0879/219690

1.4.

Офис в ж.к. "Дъбника"

 092/621190

1.4.1.

Касиер

 0879/448295

1.4.2.

Контрольор автомобилен транспорт - гаражни клетки

 0878/779109

1.5.

Организатор "синя зона"

 0876/207140

1.6.

Репатриращ автомобил

 0878/779143

1.7.

Скоби

 0878/779151

1.8.

Наказателен паркинг (ж.к. "Дъбника" зад бл. 25)

 0879/448244

1.9.

Паркинг на пл. "Хр. Ботев"

 0878/779106

1.10.

Техник

 0877/526545

2.

 ОП "СПОРТ И ТУРИЗЪМ"  гр. Враца, Спортен комплекс "Христо Ботев"

2.1.

Директор

 0884/109590

3.

 ОП "БКС" гр. Враца, ул.”Стефанаки Савов” № 6

3.1.

Вр. И.д. Директор

 092/625559;    092/665128

4.

 ОП "ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ" гр. Враца, ул.”Георги Бенковски” № 21

4.1.

Директор

 092/620154

5.

 ОП "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" гр. Враца, ул.”Стоян Заимов” № 1

5.1.

Директор

 092/622045; 0882/124627

5.2.

Касиер

 092/622111

5.3.

Счетоводство

 092/663489

5.4.

Калкуланти

 092/629303

5.5.

Организатор

 092/620579

5.6.

Социален патронаж

 092/622287

5.7.

Стол в Община Враца

 092/623291

5.8.

Клуб на инвалида

 092/622541