Контакти

092/62 25 86 – Горещ телефон за сигнали на граждани;
092/66 31 22 – Секретар на Община Враца;
092/62 21 95 – Отдел „Гражданско състояние”;
092/62 03 18 – Дирекция „Местни данъци и такси”.


ОБЩИНА ВРАЦА
ДДС № BG000193115, ИД №000193115
МОЛ: КАЛИН АНГЕЛОВ КАМЕНОВ
Адрес: 3000, Враца,
ул. "Стефанаки Савов" 6
Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82 
Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org


Председател на Общински съвет - гр. Враца
д-р Владимир Христов Христов
obsavet@vratza.bg
 
Кмет
Калин Каменов
kmet@vratza.bg


Секретар
Нина Дакева
sekretar@vratza.bg 
092/ 663122
 
Връзки с обществеността

092/ 626471
pr@vratza.bg

Дирекция „Местни данъци и такси”
Електронна поща: mdt@vratza.bg