Конкурси към ОС Враца

Конкурси, провеждани от Общински съвет Враца

 

Дата

Длъжност Допуснати Класиране
25.07.2023 ОБЯВА
ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА
ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА
И ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА

Списък
на допуснати и недопуснати до изслушване

За Районен съд –
Враца

За Окръжен съд –
Враца

Доклад

Протокол
№ 2

01.06.2023г. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд – Враца и Окръжен съд – Враца    
09.03.2023г. Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I – Враца” ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление.   Класиране
05.01.2023г. Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление.   Класиране
09.09.2022г.

01.11.2022 Обява на Общински съвет - Враца, относно:  Удължаване срока за подаване на заявленията за участие в конкурс за възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД


11.10.2022 Решение относно провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД


Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление.

   
08.04.2022г. Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане на управлението на „Медикотехническа лаборатория по зъбопротезиране – Враца” ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление

Списък на
допуснати до
втори етап

Списък на
допуснати до
трети етап

Класиране
14.12.2021г. Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Център за психично здраве - Враца” ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление   Класиране
10.12.2021г. Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Враца“ ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление   Класиране
03.12.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление

  Класиране
05.11.2021г. Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане на управлението на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление

Списък на
допуснати до
втори етап

Списък на
допуснати до
трети етап

Класиране
13.07.2021г. Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане на управлението на „Екопроект“ ООД – Враца за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление

Списък на
допуснати до
втори етап

Списък на
допуснати до
трети етап

Класиране
10.03.2020г. Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I – Враца” ЕООД   Класиране
03.01.2020г.

Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Диагностично – консултативен център 1 – Враца” ЕООД

  Класиране
08.07.2019г.

12.08.2019 Решение за удължаване на срока за подаване на заявления

Откриване процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление.

Списък на допуснати до Трети етап 

Класиране.  
13.06.2019г.

Решение за удължаване на срока за подаване на заявления

Откриване процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление.

  Класиране. 
10.04.2019г.

Откриване процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление.

   
29.03.2019г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на „Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД – Враца

Списък на допуснати до Втори етап   

Списък на допуснати до Трети етап   

Класиране. 
09.10.2018г.

Откриване процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане на управлението на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление.

Списък на допуснати до Втори етап  

Списък на допуснати до Трети етап-Интервю  

Класиране. 
09.10.2018г. Откриване процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление .   Класиране.  

11.09.2018г.

Откриване процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление.

Списък на допуснати до Втори етап 

Списък на допуснати до Интервю.   

 

26.07.2018г.

Удължава срока за подаване на заявления относно провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

   
       

28.06.2018г.

Удължаване срока за подаване на документи за провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане управлението на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД

Списък на допуснати до Втори етап    

Списък на допуснати до Интервю    

Класиране 

12.06.2018г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

   

14.05.2018г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане управлението на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД

   

11.04.2018г.

Удължава срока за подаване на заявления относно провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

   

14.02.2018г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

   

04.01.2018г.

Удължава срока за подаване на заявления относно провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

   

10.11.2017г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

   

02.09.2016г.

Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Диагностично – консултативен център 1 – Враца” ЕООД

   

30.05.2016г.

Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Диагностично – консултативен център 1 – Враца” ЕООД

  Класиране 

01.04.2016г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Център за кожно – венерически заболявания– Враца” ЕООД - Враца 

  Класиране

29.01.2016г.

 

02.03.2016 Удължаване срока за подаване на заявления.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Център за кожно – венерически заболявания– Враца” ЕООД - Враца

   

11.12.2015г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Център за кожно – венерически заболявания– Враца” ЕООД - Враца

   

11.12.2015г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Център за психично здраве – Враца” ЕООД - Враца 

  Класиране 

11.12.2015г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД - Враца 

  Класиране 

11.12.2015г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо–фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД - Враца

  Класиране 

05.02.2015г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане управлението на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД

Списък на допуснати до Втори етап   

Списък на допуснати до Трети етап   

Крайно класиране

04.06.2013г.

Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Диагностично – консултативен център 1 – Враца” ЕООД

 

 

13.02.2013г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на „Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД – Враца

Списък на допуснати до втори етап  

Списък на допуснати до трети етап  

Крайно класиране 

21.12.2012г.

 

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо–фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД - Враца

 

Крайно класиране  

21.12.2012г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД - Враца   

Крайно класиране  

20.12.2012г. Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Център за психично здраве – Враца” ЕООД - Враца    Крайно класиране  
20.12.2012г. Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Център за кожно – венерически заболявания– Враца” ЕООД - Враца  

 Крайно класиране 

23.04.2012г.  Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “БКС” ЕООД - Враца  Списък на допуснати до втори етап  Крайно класиране 
10.01.2012г. Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “БКС” ЕООД - Враца

Списък на допуснати до втори етап – оценка на Бизнес програмите

Списък на допуснати до интервю кандидати

Крайно класиране