Заповеди Covid-19

1. № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на МЗ.

2. № 453 / 14.03.2020 г. на Кмета на Община Враца.

3. № 466 / 17.03.2020 г. на Кмета на Община Враца.

4. № 534 / 27.03.2020 г. на Кмета на Община Враца.

5. № 602 / 07.04.2020 г. на За Кмета на Община Враца.

6. № РД-01-218 / 15.04.2020 г. на МЗ

7. № 674 / 16.04.2020 г. на Кмета на Община Враца.

8. № РД-01-236 / 24.04.2020 г. на МЗ.

9. № РД-01.247 от 01.05.2020 г. на МЗ

10. № РД-01-248 от 01.05.2020 г. на МЗ

11. № РД-01-249 от 03.05.2020 г. на МЗ

12. № РД-01-250 от 05.05.2020 г. на МЗ

13. № РД-01-256 от 11.05.2020 г. на МЗ

14. № РД-01-259 от 11.05.2020 г. на МЗ

15. № 918 / 22.05.2020 г. на За Кмета на Община Враца.

16. № РД-01-302 от 03.06.2020 г.

17. № РД-01-393 на Министъра на здравеопазването

18. № РД-01-265 от 14.05.2020 г. на МЗ

19. № 893 от 15.05.2020 г. на За Кмета на Община Враца

20. № 918 от 22.05.2020 г. на За Кмета на Община Враца

21. № РД-01-302 от 03.06.2020 г. на МЗ

22. № РД-01-337 от 13.06.2020 г. на МЗ

23. № РД-01-338 от 13.06.2020 г. на МЗ

24. № РД-01-354 от 22.06.2020 г. на МЗ

25. № РД-01-369 от 30.06.2020 г. на МЗ

26. № РД-01-370 от 30.06.2020 г. на МЗ

27. № РД-01-371 от 30.06.2020 г. на МЗ

28. № РД-01-372 от 30.06.2020 г. на МЗ

29. № РД-01-399 от 12.07.2020 г. на МЗ

30. № РД-01-548 от 30.09.2020 г. на МЗ

31. № РД-01-549 от 30.09.2020 г. на МЗ

32. № РД-01-609 от 21.10.2020 г. на МЗ

33. № РД-01-619 от 23.10.2020 г. на МЗ

34. № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на МЗ

35. № РД-01-217 от 28.10.2020 г. на РЗИ Враца

36. № РД-09-3156 от 11.11.2020 г. на МОН

37. № РД-01-651 от 11.11.2020 г. на МЗ

38. № РД-01-655 от 13.11.2020 г. на МЗ

39. № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на МЗ

40. № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на МЗ

41. № РД-01-726 от 23.12.2020 г. на МЗ